۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
تهیه لوازم خانگی سیل‌زده‌ها تنها با کالاهای تولید داخل

تهیه لوازم خانگی سیل‌زده‌ها تنها با کالاهای تولید داخل

13980229184219
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با اشاره به اینکه در مرحله اول به ۲۰ هزار نفر که در سیل‌های اخیر توانایی تکمیل واحدهای خود را ندارند تسهیلات پرداخت خواهد شد، گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام برای مناطق سیل‌زده ۳ میلیون قلم آب، پتو، چادر و دارو ارسال کرده است.
ادامه مطلب